Pismo MEN do ZNP

Pismo MEN do ZNP Nauczycielskie związki zawodowe nie zrozumiały intencji jakie przyświecają realizowanemu przez Fundację Tarcza projektowi i chyba też – założeń programu w ramach którego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zleciło fundacji działania związane z ratowaniem małych szkółek. Podczas naszej projektowej pracy niejeden raz napotykaliśmy na krytykę władz Związku Nauczycielstwa Polskiego, nie doczekaliśmy się przy tym dotąd pytań o meritum skierowanych  z ZNP wprost do nas. Były za to pytania i zarzuty kierowane do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Z treści pism związkowców można wnioskować, że obawiali się, iż szkoły trafią do osób prywatnych,  będą płatne, a samorząd straci nad nimi kontrolę. Nic podobnego! Miło nam poinformować, że Podsekretarz Stanu Przemysław Krzyżanowski reprezentant resortu w sposób klarowny wytłumaczył związkowcom, że „chodzi o ochronę małych szkół,  zagrożonych likwidacją, szczególnie na terenach wiejskich, a przekazanie szkoły stowarzyszeniu bądź fundacji nie oznacza, że samorząd pozbywa się placówki – wręcz przeciwnie – posiada stałą kontrolę nad realizacją umowy, przez… read more →