Prośba o pomoc…

Poniżej przedstawiamy Państwu pismo do Pana Senatora prof. n. dr hab Andrzeja Misiołka z prośbą o pomoc dot. spornej kwestii wypłaty funduszu socjalnego emerytom w szkole przekazywanej stowarzyszeniu a ramach art. 5 ust. 5g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Niektóre jednostki samorządu terytorialnego stoją na stanowisku, że emeryci szkoły nadal korzystają ze świadczeń socjalnych w tej szkole, która została przekazana przez gminę organizacji samorządowej. Przeciwne takiemu stanowisku są niektóre organizacje pozarządowe stojące na stanowisku, że nie tworzą Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, bo nie muszą i w związku z czym emerytów nie obejmą pomocą socjalną. Zapraszamy do zapoznania się z poniżej zamieszczonym pismem.    POLECEMY TEŻ ZAPOZNAĆ SIĘ Z: http://www.wobronieszkoly.pl/czy-organizacja-pozarzadowa-moze-inwestowac-srodki-publiczne-na-remont-szkoly-juz-wiemy/ http://www.wobronieszkoly.pl/remont-szkoly-juz-wiemy-cz-ii/