Szansą jest outsourcing…

Z informacji Resortu Finansów wynika, że są gminy w Polsce, które mogą nie spełnić nowych wskaźników zadłużenia, a jednocześnie w gminach tych wzrosły koszty osobowe administracji – nastąpił wzrost wynagrodzeń. Z analizy przeprowadzonej przez Ministerstwo Finansów wynika, że 129 gmin w Polsce, może mieć problem z dopięciem budżetu. Samorządy te mogą nie spełnić wymogów art.243 ustawy o finansach publicznych. Problemy z zadłużeniem to wynik m.in. zawyżonego planowania dochodów z tytułów podatku od osób fizycznych. Od 2014 roku zacznie obowiązywać nowy indywidualny wskaźnik zadłużenia, którego celem jest zdyscyplinowanie finansowo samorządów. Wg. samorządowców gmin, które nie spełnią nowych wymagań w sprawie zadłużenia, może być więcej niż planuje Resort Finansów, a tym samym są one zagrożone niespełnieniem wymogów art.243 ustawy o finansach. Rada gminy, miasta, powiatu lub województwa nie będzie mogła uchwalić budżetu, jeśli nie będzie spełniony wymóg indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Zbyt wysokie zadłużenie to brak możliwości uchwalenia budżetu na kolejny rok, to konieczność wprowadzenia do… read more →