Remont szkoły? Już wiemy cz.II

W ramach wsparcia naszego projektu numer POKL.05.04.02-00-D68/11-00 przez Pana prof. n. dr hab. Andrzeja Misiołka, otrzymaliśmy informację na temat remontów w szkołach – pismo skierowane do Pana Bogdana Borusewicza, Marszałka Senatu RP, od Hanny Majszczyk Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, będące odpowiedzią na oświadczenie złożone przez Pana senatora Andrzeja Misiołka. Odpowiedź znajduje się na stronie Senatu RP.

Odpowierdź można również pobrać tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszą częścią artykułu.