Remont szkoły? Już wiemy…

 Czy organizacja pozarządowa może i na jakich zasadach inwestować środki publiczne w remont budynku szkoły, otrzymanego od gminy w użyczenie lub najmu do prowadzenia szkoły w trybie art. 5 ust. 5g Ustawy o systemie oświaty? 22 paździenika br. Prezes Fundacji Tarcza, zrócił się za pośrednictwem senatora prof. n. dr hab. Andrzja Misiołka z zapytaniem oraz prośbą o pomoc w zakresie odpowiedzi na pytanie, czy organizacja pozarzadowa, może ze środków publicznych finansować remonty budynków, które to samorząd przekazauje w drodze użyczenia lub najmu. “Jednym z bardzo istotnych problemów który występuje po przejęciu szkoły do prowadzenia przez organizację pozarzadową jest możliwość wykonania przez organizacje remontu budynku szkoly z pozyskanych m.in. środków publicznych. Budynek szkoły dalej stanowi własność gminy, która przekazuje budynek szkoły organizacji pozarządowej w użyczenie mienia lub najmu.” Zapraszamy poniżej do zapoznania się z tą korespondencją. Zapraszamy też do zapoznania się z artykułem Pismo MEN do ZNP